Township: Ruaig,Ruaig

Map Reference: Ruaig 65

Name Type: shore

Meaning: See Crìonaig in Longships on the Sand.

Other Forms: Tràigh Crìonaig - ONB p134, with Tràigh Chrìonaich crossed out

Related Places:

Information:
Na Baird Thirisdeach, ed. Rev Hector Cameron, An Comunn Thirisdeach, 1932, p 154: "Traigh Chrionaig"

Local Form:

Languages : Norse, Gaelic

Informants: OS

Informant 2: Na Baird Thirisdeach, ed. Rev Hector Cameron, An Comunn Thirisdeach, 1932, p 154.

Informant 3: multiple