Township: Balephuil

Map Reference: Balephuil 20

Name Type: hill

Meaning:

Other Forms:

Related Places:

Information:"Chi thu Rifrinn" Na Baird Thirisdeach, ed Rev Hector Cameron, An ComunnThirisdeach, 1932, p359 "An Teid thu leam a Mhaggie Chaluim?"

"Claisean na Ruigh-bheinn air dubhadh" - Cameron, Rev. Hector (ed.), Na Bàird Thirisdeach, The Tiree Association, 1932, p150.

Local Form:

Languages : Gaelic

Informants: David McClounnan, Balephuil, 1/1994